Contact

nieuws over je rijopleiding

Voorlopig nog geen theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart

In lijn met het besluit van het kabinet gaan de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart in ieder geval tot en met dinsdag 20 april helaas niet door bij het CBR. Dit vinden we erg vervelend voor alle kandidaten die wachten op hun theorie-examen. Begin maart mochten we wel starten met de praktijkexamens en praktijknascholing, gevolgd door theorie-examens voor het beroepsvervoer, de theoretische nascholing voor code 95 en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’. Wij zijn er klaar voor om, zodra het mag, alle theorie-examens weer af te nemen.

Voor het inhalen van de theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart hebben we tot en met juli plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt zonder dubbele kosten. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 1 augustus.

 

*bron CBR

CBR schrapt tussentijdse toets als rijscholen slagingspercentage niet opkrikken.

Het gemiddelde slagingspercentage voor het rijexamen moet omhoog van 50 naar 54 procent. Als dat niet voor eind mei dit jaar gebeurt, schrapt het CBR mogelijk tijdelijk de tussentijdse toets en het faalangstexamen. Ook kan in dat geval de examenleeftijd omhoog gaan naar 18 jaar. Het rijvaardigheidsbureau hoopt zo de wachtlijsten voor het praktijkexamen B op te lossen. 

Dinsdag presenteerde het CBR een plan van aanpak om de reserveringstermijnen te verkorten. Daarbij wordt de oproep aan opleiders herhaald om kandidaten beter voorbereid op examen te laten gaan om zo het aantal herexamens terug te dringen en de wachtlijsten te verkorten.

Jaarlijks worden er bij het CBR zo’n anderhalf miljoen examens afgenomen. Examens die door de lockdown zijn geannuleerd krijgen nu voorrang bij het inplannen. Dat betekent dat de reserveringstermijn voor nieuwe examens oploopt, nu al tot twintig weken. Het knelt vooral bij de praktijkexamens voor de auto, motor en bromfiets. Daar is het inhalen van grote aantallen examens lastiger dan bij theorie-examens vanwege het een-op-een karakter van praktijktoetsen.

Capaciteit

Om dit probleem aan te pakken, breidt CBR dit jaar het aantal examinatoren met 20 procent uit. Ook worden ruimere openingstijden en overwerk ingezet. Dat is echter onvoldoende om het stuwmeer aan examens weg te werken. Het CBR stelde daarom een Taskforce samen die begin maart al met oplossingen zou komen. Vandaag wordt duidelijk wat het resultaat is van de inspanningen van deze groep.

Slagingspercentage

Het CBR is in gesprek gegaan met jongeren en opleiders om te kijken of er keuzes gemaakt moeten worden in soorten examens, of er voorrangsregels nodig zijn en hoe er kan worden gezorgd voor minder herexamens. Volgens het CBR heeft een hoger slagingspercentage bij het eerste examen voor alle partijen de voorkeur en ze herhalen daarom de oproep aan opleiders om kandidaten beter voorbereid op examen te laten gaan. Het huidige gemiddelde percentage voor het eerste examen auto is 50 procent. Een stijging van 10 procent scheelt 80.000 examens op jaarbasis.

CBR heeft de rijscholen opgeroepen om voor eind mei een slagingspercentage van minstens 54 procent te realiseren, vier procent meer dan het slagingspercentage in het afgelopen jaar. Ook vragen ze om een plan waardoor het slagingspercentage aan het einde van het jaar stijgt naar 60 procent.

Maatregelen

Afhankelijk van de situatie eind mei, heeft de Taskforce van het CBR de volgende maatregelen in gedachten.

  • Het tijdelijk niet aanbieden van de tussentijdse toets;
  • Het tijdelijk niet aanbieden van faalangstexamens;
  • Het tijdelijk verhogen van de examenleeftijd (personenauto) naar 18 jaar.

Het stopzetten van de tussentijdse toets scheelt 80.000 examenplekken per jaar. Daardoor wordt de reserveringstermijn enkele weken korter. “Het is duidelijk dat niemand deze maatregelen wil. Maar ook niemand wil reserveringstermijnen van 15 tot 20 weken. Als deze maatregelen onoverkomelijk zijn, dan moet de inzet daarvan dat zo kort mogelijk duren”, schrijft het CBR in een persbericht.

Vooruitzicht voor theorie-examens

Tot de persconferentie van 23 maart is onduidelijk wanneer kandidaten weer theorie-examen mogen doen voor de auto, motor of bromfiets. Alleen theorie-examens voor beroepsvervoerders zijn wegens de coronasituatie toegestaan. Zodra het CBR start en alle beperkingen (bijvoorbeeld het aantal mensen in een zaal) worden opgeheven verwacht het bureau de ruim 300.000 in te halen theorie-examens relatief snel in te lopen. Met maximale openstelling en overwerk kan de capaciteit omhoog tot circa 200 procent van normaal. Hiermee kan mogelijk voor het einde van 2021 de reserveringstermijn weer normaal zijn (maximaal 4 weken voor een theorie B-examen).

*bron rijschoolpro

Reserveren theorie-examen tijdelijk niet mogelijk

Tijdelijk kun je bij het CBR geen theorie-examen reserveren van dinsdag 12 januari om 16.00 uur tot woensdag 13 januari om 06.00 uur.

Dan is ook het gehele reserveringssysteem voor opleiders gesloten. Het CBR gebruikt deze tijd om aanpassingen voor te bereiden voor de verwachte verlenging van de lockdown. Over deze verlenging neemt het kabinet een besluit op dinsdagavond 12 januari. Meer informatie hierover volgt na het kabinetsbesluit.

Tot en met 9 februari geen examens en toetsen

 

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR.

Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’. Deze maatregel tegen corona zou eerst duren van 15 december tot en met 19 januari. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen.

Hierdoor komen nog eens bijna 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 190.000 uit de periode van 15 december tot en met 19 januari. Na de verlengde lockdown kan alles zonder extra kosten worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel meteen een reservering worden gemaakt. Plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 17 mei.

Alle opleiders en de klanten van wie de examens, toetsen en rijtesten niet doorgaan, krijgen per e-mail bericht van het CBR.

Medische beoordeling gaat door

De verlengde lockdown geldt niet voor de medische beoordelingen; die gaan gewoon door. De meeste mensen die CBR vragen om een medische beoordeling krijgen op tijd een reactie. Wel kan het door de huidige coronasituatie lastig zijn om een afspraak te maken bij een medisch specialist.

Geldigheid certificaten, examenresultaten en code 95

Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, werden eerder vanuit de overheid verlengd. Dit geldt ook voor de deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95).

Ideale lesprijs 10 euro hoger dan huidig tarief

Nu rijscholen nog tot in ieder geval 9 februari gesloten zijn, is het tijd om de loep erbij te pakken. Want hoe zit het eigenlijk met de lestarieven? De gemiddelde lesprijs van rijscholen was vanaf 1 januari 2020 47 euro per 60 minuten. Vanaf 2021 is dit 49 euro, bijna een tientje lager dan de rijscholen eigenlijk willen. De ideale gezonde lesprijs ligt namelijk op 57 euro.

De enquête die RijschoolPro afnam in aanloop naar het online rijschool-event is door meer dan 800 mensen ingevuld. Het merendeel van de respondenten is zelfstandig instructeur, namelijk bijna 80 procent. De rest heeft een bedrijf met 1 tot 10 medewerkers (17 procent) of 11 tot 100 medewerkers (4 procent). Bijna alle respondenten geven les in de auto, maar ook rijscholen voor andere rijbewijzen zoals de motor, vrachtwagen en bus zijn goed vertegenwoordigd. Gemiddeld geven de rijinstructeurs 40 uur les per week. Daarnaast besteden ze 11 uur aan andere zaken rondom de rijschool.

Lestarief

Met de enquête kregen we inzicht in het huidige, maar ook het gewenste lestarief van rijscholen. Het blijkt dat er veel ontevredenheid rust over te lage lesprijzen. 80 procent van de respondenten wilt dan ook dat er een wettelijk minimumtarief komt, idealiter van 50 euro. De meest genoemde reden is om hiermee de ‘cowboys’ weg te jagen.

Maar 43 procent van de respondenten heeft de lestarieven verhoogd in 2021. De extra tijd en kosten die de coronamaatregelen met zich meebrengen spelen hierin een grote rol (47 procent). Een ander argument is omdat het CBR een verhoging van het examentarief voor 2021 aankondigde (38 procent).

De meeste rijinstructeurs geven aan dat hun lestarief mede bepaald wordt door de tarieven van andere rijscholen. Ze willen zichzelf vanwege de concurrentie niet uit de markt prijzen.

AOV en pensioen

Een belangrijk onderdeel van gezond ondernemen is het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenvoorziening. Echter heerst de mening onder rijinstructeurs dat deze veel te duur zijn. Wel 70 procent van de respondenten geeft aan geen AOV te hebben.

Ook het aantal respondenten zonder pensioenvoorziening ligt ruim over de helft, bijna 60 procent van de respondenten heeft geen pensioenvoorziening. Opvallend is dat mannelijke rijinstructeurs het pensioen beter geregeld hebben dan vrouwelijke instructrices. 80 procent van de vrouwen heeft geen pensioenvoorziening tegenover 54 procent van de mannen.

‘Hang geen mondkapje aan binnenspiegel van de auto’

Motorrijders roepen automobilisten op om mondkapjes niet meer aan hun binnenspiegel te hangen. Dit maakt mensen op de motor, fiets en brommer maar ook voetgangers ‘onzichtbaar’. Volgens motorplatform MotorNL zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

Ad van de Wiel, motortestcoördinator binnen MotorNL, zegt dat hij er alles aan doet om zichtbaar te zijn in het verkeer, maar het mondkapje zorgt voor een nieuw gevaarlijk probleem. “Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer. En nu verdwijn ik achter een mondkapje?”

Volgens MotorNL is het in Luxemburg inmiddels al verboden om een mondkapje aan de spiegel te hangen, op straffe van een boete van 49 euro. In Nederland en België staat het niet zo expliciet vermeld in de verkeersregels, maar in beide landen kun je wel een boete krijgen als je zicht wordt belemmerd door een onnodig voorwerp, in dit geval bijvoorbeeld een mondkapje. De boete in Nederland bedraagt 150 euro, in België tussen de 110 en 120 euro, aldus MotorNL.

(ANP)

Rijbewijzen en theorie-examens opnieuw langer geldig vanwege lock down

Minister Van Nieuwenhuizen treft een nieuwe coulanceregeling waardoor rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, tot 1 maart geldig blijven. Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden tot de periode dat de coulanceregeling geldt.

Er geldt eenzelfde coulance voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 in de periode tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verloopt. De regeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat.

De tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Er is een Europese regeling in de maak. Als die ingaat, komt de Europese regeling in plaats van deze nationale coulanceregeling. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Extra verlenging theorie examens

Er is ook sprake van een verlenging van de coulance bij de geldigheidsduur van onder andere theorie-examens rijvaardigheid en de deelexamens voor het verkrijgen van een verklaring voor vakbekwaamheid. Examens die verlopen tussen 1 oktober en 1 januari 2021 blijven geldig tot 1 oktober 2021. Dat geldt ook voor de praktijkexamens voertuigbeheersing motor die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari.